Skráning í fermingar í Hofsprestakalli 2024

Hér geta foreldrar/forráðamenn barna í Hofsprestakalli skráð börnin í fermingar vorið 2024.


Fermingarbarn

Nafn *
Kennitala *
Heimilisfang *
Póstnúmer og staður *
Farsími fermingarbarns
Er fermingarbarnið skírt? *


Skírnardagur

Forráðamaður 1

Nafn *
Kennitala *
Rafræn krafa vegna fermingarfræðslugjalds verður send í netbanka forráðamanns.
Farsími *
Netfang *
Netfang (aftur)

Forráðamaður 2

Nafn
Farsími
Netfang
Netfang (aftur)

Fermingardagur

Ferming 2024 *
Vinsamlega veljið fermingardag/staðsetningu.

Athugasemdir

Annað sem þarf að koma fram.

Samþykki vegna myndatöku og birtingar myndefnis og samþykki vegna miðlunar upplýsinga um fermingu barns

Sóknir Austurlandsprófastsdæmis starfa á grundvelli laga um stöðu, stjórn og starfshætti Þjóðkirkjunnar nr. 78/1997, annarra skyldra laga, starfsreglna og reglugerða sem eiga sér stoð í lögum.

Þegar um ræðir vinnslu persónuupplýsinga fylgja sóknirnar lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018. Þjóðkirkjan hefur sett sér persónuverndarstefnu sem finna má neðst á heimasíðunni www.kirkjan.is.

Sem liður í kirkjulegu starfi eru gjarnan teknar myndir úr kirkjustarfinu, en tilgangur slíkrar vinnslu er að vekja athygli á því starfi sem fram fer innan kirkjunnar. Viðkomandi kirkja er ábyrgðaraðili vinnslunnar og fylgir lögum nr. 90/2018, um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, við alla vinnslu myndefnis (framvegis nefnd persónuverndarlög). Sé efni birt á vefsíðunni www.kirkjan.is er Biskupsstofa einnig ábyrgðaraðili varðandi þá birtingu og fylgir þá ákvæðum sömu laga.

Myndefni sem unnið er á vegum kirkna í Austurlandsprófastsdæmi er birt á vefsíðum kirknanna, heimasíðu Þjóðkirkjunnar www.kirkjan.is, í fréttabréfum og eftir atvikum á samfélagsmiðlum. Vakin er athygli á því að kirkjan setur þó ekki lengur myndefni af börnum á samfélagsmiðla. Með undirritun á samþykki þetta lýsa forsjáraðilar yfir samþykki fyrir slíkri vinnslu í samræmi við ákvæði persónuverndarlaga. Samþykkið gildir veturinn 2023-2024.

Í gegnum tíðina hafa fjölmiðlar óskað eftir því við kirkjur landsins að fá upplýsingar um fyrirhugaðar fermingar. Kirkjur hafa orðið við því í þeim tilvikum þar sem foreldri eða barn hefur ekki mótmælt slíkri miðlun. Þær upplýsingar sem veittar eru á grundvelli slíks samþykkis eru dagsetningar fyrirhugaðra fermingarathafna og nöfn og heimilisföng þeirra sem hyggjast fermast á hverjum degi fyrir sig. Sömu upplýsingar hafa jafnframt verið birtar á heimasíðu sóknarinnar.

Tilgangur kirkjunnar með miðluninni hefur fyrst og fremst verið sá að vekja athygli á því starfi sem fram fer í þjóðkirkjunni. Viðkomandi kirkja er ábyrgðaraðili vinnslunnar og miðlar umræddum persónuupplýsingum til fjölmiðla og/eða á vefsíðu sína á grundvelli samþykkis þessa.

Reglur okkar um vinnslu myndefnis fela í sér:

  1. Að við munum að meginreglu ekki tilgreina nafn eða aðrar upplýsingar um börn eða ungmenni sem birtast á myndefni hjá okkur nema sérstakt tilefni sé til.
  2. Þegar myndum er deilt á heimasíður eru þær vel yfirfarnar og ávallt gætt sanngirnis við myndbirtingar.
  3. Gæta skal varúðar og nærgætni um allar vinnslur myndefnis. Aldrei skal sýna börn á óviðeigandi hátt.
  4. Við virðum skoðanir barna á myndefni sem þau varða og berum einstaka myndbirtingar undir þau ef tilefni er til.

Þegar um ræðir opna viðburði í kirkjulegu starfi eru gjarnan teknar ljósmyndir eða myndbönd. Slík vinnsla er talin heimil, óháð því hvort samþykkis hafi verið aflað eða ekki.

Samþykki þetta er ekki skilyrði fyrir því að geta tekið þátt í fermingarundirbúningi í sóknum Austurlandsprófastsdæmis.

Heimilt er að draga gefið samþykki til baka hvenær sem er, skal það gert með skriflegum hætti. Afturköllun samþykkis hefur þó ekki áhrif á lögmæti vinnslu sem heimiluð er á grundvelli samþykkis fram að afturkölluninni, sbr. 3. mgr. 10. gr. persónuverndarlaga.

Við miðum við að fermingarbörn þurfi sjálf að veita samþykki fyrir vinnslu myndefnis eða birtingu persónuupplýsinga og biðjum við því foreldri að ræða samþykki þetta og fara yfir með barni sínu. Ekki skal haka við atriði hér að neðan sé barnið ósammála foreldri sínu.

Er heimilt að taka ljósmynd af barninu í fermingarstarfinu? *


Er heimilt að taka myndir af fermingarathöfninni sjálfri? *


Má birta myndefnið á vefsíðu prestakallsins? *


Má birta myndefnið á vefsíðu Þjóðkirkjunnar, kirkjan.is? *


Má birta myndefnið í fréttabréfi prestakallsins (t.d. Kirkjutíðindi)? *


Er heimilt að birta nafn fermingarbarnsins og fermingardag þess á vefsíðu sóknar, þ.e. á lista yfir fermingarbörn vorið 2024? *


Er heimilt að miðla nafni fermingarbarnsins og fermingardegi þess til Morgunblaðsins? *


Er heimilt að miðla nafni fermingarbarnsins og fermingardegi til Austurgluggans? *